Skrim hytteeierforening

Skrim Hytteeierforening

Skrim på vinteren

Skrim Hytteeierforening er hytteeiernes interesseorganisasjon på Skrim. Vi er en frivillig organisasjon som tar ansvar for å fremme hytteeiernes interesser. Det gjør vi gjennom aktiviteter, dugnader og felles arrangementer, ofte i samarbeide med de andre organisasjonene på Skrim og grunneierne. Eksempler på dugnader kan være rydding av kvist i skiløype traseer eller opprettelse/vedlikehold av myrbruer for både gående og syklende. Det kjøres også scooter tidlig og sent på sesongen, når det er uaktuelt å kjøre med stor maskin. På den måten bidrar vi til å forlenge skisesongen på fjellet. Andre eksempler på tiltak i foreningens regi er fiskekonkurranser og åpen dag på fjellet. Hytteeierforeningen har nylig bygd gapahuk ved Støveltjern. Denne er til fri benyttelse for alle. Det planlegges med ytterligere en gapahuk ved «Furua».

Løypekjøring

Det er hytteeierforeningen som organiserer løypekjøringen på Skrim. I praksis betyr det at foreningen leier inn selskapet H&SP drift. Løypekjøring er kostbart, og vi er avhengig av din støtte for å kunne finansiere løypekjøringen. Hytteeierne bidrar via en frivillig løypeavgift (500,-). Vi oppfordrer andre brukere av løypenettet til å vipse etter evne til: 511181 merk: løypekjøring.

Bli medlem

Du kan bli medlem i foreningen ved å betale 350,- til kontonummer 2480 04 89829 (merkes medlemskontingent og årstall. Legg også til epostadresse, navn og telefonnummer. Vennligst ikke benytt vips til medlemskontingenten. Da får vi dessverre ikke registrert navn og adresse osv.

Fordeler

Ved å melde deg inn i hytteeierforeningen støtter du vårt arbeide oppe på fjellet. Vi har også fremforhandlet gode rabatter for våre medlemmer hos:

  • Sport 1 i Hvittingfoss
  • Sport 1 på Revetal

For øvrig anbefaler vi medlemmene om å benytte det lokale næringslivet så mye som mulig.

Hytteeierforeningen kan ikke hjelpe deg med: Veivedlikehold og brøyting.

Du kan også følge foreningen på Facebook

skrimfoot