Klatring

Klatring på Skrim

klatringVi er ikke kjent med at det tidligere har blitt klatret på Skrim, men vi ser ingen grunn til at Skrim ikke skal bli en bra klatredestinasjon. Enkel adkomst, fantastiske omgivelser, og overnattingsmuligheter på turisthytte like ved. Vi tenker spesifikt på fjellveggen som strekker seg fra Støle parkering, forbi Ivarsbu og inn langs med Stølevann (se foto). Ved Støle parkering fortsetter du videre forbi bom i retning Ivarsbu på sti/vei, og etter et lite stykke dukker fjellveggen opp langsmed stien. Lav til å begynne med, men bratt til overhengende i starten. Høyden er nok ca 10 meter i starten, men etter hvert strekker veggen seg, og inne ved Stølevann er veggen nærmere 50 meter (obs øyemål!). Fjellkvaliteten ser ut til å være god, og det ser også ut til å være lange rissformasjoner som bare venter på at du skal legge ut på oppdagelsesferd. Siden det ikke er kjent noen detaljer om tidligere aktivitet så ta dine forhåndsregler. Løs stein etc. vil nødvendigvis kunne forekomme, så god vurderingsevne bør pakkes med i sekken. Den østligste delen av fjellveggen ser ut til å være utilgjengelig nedenfra, med mindre man benytter båt. Alternativt kan man rappelere inn, men dette krever nok god rekognosering i forkant for å finne en god linje. God oppdagelsesferd!

Vær og fjellvett

Vis respekt og ta hensyn til vær og føreforhold. På Skrim befinner du deg i et fjellområde, og man gjør lurt i å ta de nødvendige forhåndsregler for å ferdes i fjellterreng. Man kommer langt med litt sunt folkevett, eller fjellvettreglene om man vil. Været kan nemlig skifte fort i fjellet. Når det er sagt så er det vel fint lite som kan måle seg med fjellopplevelser i skikkelig godvær, sommer som vinter.

skrimfoot