Garder og bruk

Garder og bruk

Det er hovedsaklig sju gårdsbruk i bygda som samarbeider om utvikling av utfarts- og hytteområdet på Skrim. Disse gårdene ligger nede langs Lågen og Passebekkveien (Nordre og Søndre Omholt, Ruud, Søndre Røsholt og Nordre Aannestad), ved Vestsideveien bortenfor Hvålsbrua (Øvre Hvål) og oppe i høyden ved ferista i Surliveien (Finnerud).
Disse gårdene tilbyr ulike naturnære produkter og tjenester for hyttefolket og friluftslivet.

skrimfoot