Fjell og flora

Fjell og flora

Natur og kulturlandskap på Skrim
Det bølgende landskapet på Skrim kjennetegnes ved blankskurte berg, noen steile stup, og vidstrakte skogsområder med innslag av urskog. Mange små og store vann finnes utover i området. I dette vennlige, varierte og noen ganger hemmelighetsfulle terrenget finnes et mangfold av naturopplevelser! Artsrikt og spennende plante- og dyreliv til vanns og til lands og i lufta og du kan oppdage for eksempel både kalksteinsgrotter og fossiler som minner om selve jordas historie her i området.
Mange spor etter menneskers liv i tider før oss finnes også. Nede i lavlandet er Skrim omkranset av vide landbruksbygder der det tidligere var stort behov for høsting av ressurser i utmark. Skrim var i denne tiden et attraktivt seterområde, med mange små og større seterstuller, og sommerstid preget av beitende husdyr av alle slag og husmora og seterjentenes travle liv. Vinterstid var det helst mannen og hesten som gjennom skogsdrift og jakt preget menneskers bruk av landskapet. Små gårder og boplasser der folk levde sine liv, året igjennom, finnes også på Skrim.

landskap seter

Sporene etter menneskers aktivitet og bruk av områdene i tidligere tider, er sammenvevd med naturen omkring og skaper den helheten som vi oppfatter som så attraktivt på Skrim i dag.

Landskapets historie – geologi
Dramatiske hendelser i jordas historie er selve grunnlaget for at vi har så fint turterreng på Skrim! Området vårt er del av det som i geologien kalles Oslofeltet, et område og en landskapstype med et vennlig og behagelig terreng å ferdes i, enten en bruker sykkel, ski eller går til fots.
Oslofeltet, eller Osloriften, oppstod som en revne i jordoverflaten der Vestfold, nedre Buskerud, Akershus/Oslo og nedre Oppland ligger i dag. Vi må tilbake til tidsperioden perm for 250-300 millioner år siden, for å se nærmere på dette. Da skjedde det dramatiske geologiske endringer i vårt område. Krefter i jorda startet med å rive og slite i jordskorpa og forsøkte å splitte opp Norge i to deler. Jordskorpa, som ble utsatt for disse voldsomme kreftene, bestod innerst av opptil 1700 millioner år gamle bergarter. Over disse var det gjennom tidsperiodene kambrium, ordovicium og silur (for ca. 540 til 420 millioner år siden) blitt avsatt et flere kilometer tykt lag med slam, sand og kalk, kalt kambrosilur-sedimentene.
Jordskorpa revnet og deler av den ble presset på skjeve ned i dypet. I revnen trengte det seg opp flytende, vulkanske bergarter. Da disse bergartene etter hvert størknet, dannet det seg et bølgende, avrundet landskap, som er grunnlaget for det fine turterrenget vi gleder oss over på Skrim i dag.

landskap geologi

Vegetasjon og planteliv på Skrim
Berggrunnen på Skrim gir vekstgrunnlag for en rik og variert flora. Noe av det mest berømte i denne sammenheng er vakre blomsterarter fra den store orkidefamilien. Et annet fascinerende fenomen er kjøttetende planter. Soldogg  -  uskyldige og litt rare ser de nok ut for oss, men for insekter og småkryp som blir fanget av de klebrige bladene er de livsfarlige!
For den nytelses- eller nytteorienterte som vil samle spiselige vekster er det mye å velge i på Skrim. Sopp og bær av mange slag, noen lett tilgjengelige for alle, andre mer hemmelig beliggende skatter.  Mange er det som hegner om sin kantarellåker eller moltemyr til den er høstingsklar utpå seinsommeren.

landskap molte

Fugleliv og dyreliv på Skrim
Det er et rikt dyre- og fugleliv på Skrim! Orrfugl og tiur leiker på snøbare flekker på spillplassene i grå og tidlige vårmorgener, Dette er de store, karismatiske fugleartene – som også har kjøtt på beina og derfor interesserer jegeren;-) Jakt med fotoapparat kan også være innbringende og gi mange spennende opplevelser.

Spennende er også historien om den siste bjørnefellingen i Skrimtraktene! I året 1911 var en 13 år gammel gutt fra bygda på fuglejakt og i området ved Pommerfjell møtte han en gretten hunnbjørn med to små unger. Da bjørnebinna reiste seg på bakbeina klar til angrep, hadde gutten ingen annen mulighet enn å forsvare seg med børsa si! Bjørnen falt død om, og gutten overlevde heldigvis. De to små bjørneungene ble tatt med til bygda, stelt etter alle kunstens regler, og senere den vinteren vist fram på Kongsbergmarken. Men de var for små til å klare seg i lengden og derfor finnes de nå utstoppet på gården Finnerud, over hundre år etter denne hendelsen. I dag er det ikke slike farlige dyr i området vårt. På 1950-tallet ble det gjort forsøk på utsetting av bjørn i Skrimtraktene, men det ble heldigvis med forsøket. De to bjørnene fra den gang da, Pekka og Lisa, fant seg ikke til rette og ble flyttet ut av området.
Men dyrelivet er mangfoldig. Går du varsomt fram, kan du oppdage spor og sportegn etter små og store dyr som travelt strever for tilværelsen – og kanskje får du også et glimt av dem selv - spissmus, ekorn, bever, rådyr og elg, for å nevne noen.

skrimfoot