Nyheter

Branntilsyn for alle fritidshus på Skrim

Rådgivningstilbud til hytteeiere

Rådgivningstilbud til hytteeiere 
Kongsberg Brann og Redning gjennomfører i høst et viktig arbeid på Skrim. Alle hytter får tilbud om tilsyn for å forebygge brann.
Bjørn Siljan Nakjem, feierformann og leder for prosjektet på Skrim, oppfordrer hytteeierne til å ta godt imot de som kommer på tilsyn. - Vi vurderer bruken av ildsteder, fyringsmønsteret og slokkemuligheter på hytta, forklarer han. Dette inngår i den risiko-/sårbarhetsanalysen som utarbeides. Feiing utføres etter behov.

Bjørn NakjemGode råd uten ekstra kostnad
- Benytt denne sjansen til å få gode råd, er Bjørn Nakjems klare tips til deg som er hytteeier.
Det er en ny sentral forskrift som er bakgrunnen for at tilsyn med alle fritidshus settes i gang. Forskriften innebærer at det skal utføres behovsprøvd feiing og risikobasert tilsyn av fyringsanlegget i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus.
- Mange tenker ikke over behovet for eksempel for røykvarslere på hytta, sier Bjørn Nakjem. - Det er ikke nok å ha røykvarsler, det må være mange nok og de må være riktig plassert. Spesielt må alle soverom ha røykvarslere, slår han fast. Rømningsveier er et annet viktig tema. Tenk på hemsen, der det også ofte er barn som overnatter; er det tilstrekkelig rømningsvei derfra?
- Vi er opptatt av å snakke med folk og bidra til bevisstgjøring, understreker feierformann Nakjem. Tilsynet beregner seg god nok tid til en grundig prat og gjennomgang av hver enkelt hytte. Det er derfor viktig at den eller de som har ansvaret for hytta er representert på tilsynet, slik at den viktige informasjonen kan komme fram. Gebyret fra kommunen er det samme enten hytta får gjennomført tilsyn eller ikke, så du får absolutt mest valuta for pengene ved å benytte denne anledningen til å trygge hytta di - og dem som bruker den.

Når kommer tilsynet?
Tilsynet er allerede godt i gang på Skrim. I høstferien jobbet de hver dag, mens det framover vil være to faste dager i uka som er satt av til vårt område. - Hvis du får melding om et tidspunkt som ikke passer, ta kontakt med oss, oppfordrer Bjørn Siljan Nakjem. Tilsynet er fleksible på å gjøre avtale som passer den enkelte, selv om de ikke har anledning til å ta oppdrag utover ordinær arbeidstid.

Eiers ansvar
Husk også på at eier har ansvar og plikter for å tilrettelegge for tilsyn. Stige til tak og takstige er i utgangspunktet påkrevd. - Takstige er noe vi har anledning til å utøve et visst skjønn på, forklarer feierformannen, selv om han selvsagt ikke er villig til å risikere sine medarbeideres sikkerhet.
I tillegg til å være tilstede og sørge for at tilsynet får gjort jobben sin, har hytteeier til enhver tid ansvar for å varsle om tilstanden på skorstein og fyringsanlegg. Installeres det nytt ildsted på hytta må dette meldes inn.

Vi slutter oss til oppfordringen: Benytt anledningen til å trygge hytta di.

skrimfoot