Nyheter

Lavtflygende helikopter på vedlikeholdsoppdrag

 TAB9367
Glitre Energi Nett har ansvar for det elektriske ledningsnettet i vårt område. År om annet gjennomføres det en sammenhengende helikopterbefaring av nettet. En slik befaring skal etter planen gjøres mandag 15. oktober for området Kongsberg Syd. Skrim er dermed del av denne befaringen.
Ikke invaderende
- Vi gjennomfører dette så hensynsfullt som mulig overfor de som bor eller har hytter i området, forteller kommunikasjonsansvarlig i Glitre Energi Nett, Ragnhild Ask Connell til VisitSkrim. Befaringen denne gang er del av ordinær rutine og går så pass detaljert til verks at vedlikeholdsbehov og eventuelle feil i ledningsnettet skal kunne avdekkes. Helikopteret vil derfor forflytte seg langsomt, men det blir i liten grad stående og det går over traseene bare en gang. – Vi ønsker å skjerme både folk og dyr og kunne selvsagt tenke oss andre metoder enn helikopter for å gjøre denne jobben, men terrenget er mange steder krevende og det er lange strekk som skal undersøkes, så inntil videre er dette måten å gjøre det på, forklarer Ask Connell.
Væravhengig
- Det må være flyvær og vi jobber bare i dagslys. Er forholdene tilfredsstillende, blir hele området dekket opp i løpet av samme dag, konstaterer kommunikasjonssjefen. Det er sendt ut forhåndsvarsel på sms. Ved spørsmål oppfordres det til å ta kontakt direkte med Glitre Energi Nett.
- Vi som holder til i området må jo sette pris på at dette arbeidet gjøres, som forebygging i forhold til framtidige strømbrudd, sier entreprenør Sigvart R. Pedersen i en kommentar.

skrimfoot