Nyheter

Til hyttefolket på Skrim

Vi videreformidler budskapet til Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg:

Kjære hyttefolk på Skrim.
Som ordfører i Kongsberg ber jeg de av dere som er hjemmehørende i andre kommuner om å avslutte oppholdet på hytta inntil smittesituasjonen rundt corona-pandemien er mer avklart.
Dette av hensyn både til deres helse og til andre sin helse. Se gjerne på dette som en del av ditt bidrag til den nasjonale dugnaden det er å følge de råd som helsedirektoratet har gitt for at vi skal kunne begrense smitten.
Takk💛

skrimfoot