Nyheter

Revidering av forvaltningsplanen for naturreservatet på Skrim

tab9337

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå på høring. Frist for innspill er innen 15. september 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen).
Den første forvaltningsplanen kom i 2011 og det kan være tid for justeringer. Hva mener du? Alle kan gi innspill, se adresse i høringsbrevet. 

Høringsdokumentene finner du her.

skrimfoot