Nyheter

Vil du være med på å lage noe fint for barna!

Natur

Vi arrangerer i samarbeid med Friluftsakademiet kurs i å bygge en naturlekeplass ved hjelp av materialer vi har på fjellet.

Kurset arrangeres 18. juni, og er gratis! Vi behøver 15-20 deltakere for å gjennomføre kurset, og vi vil alle sitte igjen med en naturlekeplass for barna, samt kunnskapen for å videreutvikle «vår» plass videre.

Du melder deg på via arrangementet på Facebook her.

skrimfoot