Nyheter

Rapport fra forrige helgs dugnad på fjellet

Dugnadsgjengen

En tidlig lørdag formiddag på Skrim: Nydelig forsommer, sol og stille vær. Nederst på hovedparkeringen ses en bil med logoen Friluftsakademiet og utenfor er tre-fire karer og damer i gang med å bære fram utstyr. En henger full av slanke gran- og furustammer er på plass. I tillegg tauverk, noen kniver og et par sager, små gassbrennere og elektrikertape – dette er grunnlaget for det som denne dagen skal bli starten på en naturlekeplass!

-Vi ønsker å få til en aktivitetsplass på fjellet, som kan bidra til lek og naturglede for den yngre garde som besøker Skrim, forteller Ragnhild og Tore fra Finnerud Gård, som er grunneier og initiativtaker til prosjektet. På denne fururabben har det tidligere stått campingvogner, og hele arealet er regulert til utvidelse av campingplassen. -Vi mener det er et idyllisk område som fortjener å bli sett – og brukt – av flere, sier Ragnhild og Tore. Derfor har vi leid inn en erfaren instruktør for å hjelpe oss i gang med å bygge lekeapparater utfra forholdene på stedet. Instruktøren er Tor Egil Bagøien i Friluftsakademiet, som i en årrekke har bistått initiativtakere over hele landet, spesielt skoler og barnehager, med denne formen for naturbasert lek og læring.

5-6 arbeidslag var i sving og det ble laget sju veldig fine lekeapparater – på bare en dag! Det spesielle er at disse «installasjonene» lages av naturmaterialer som finnes/samles lokalt.
-Dette passer godt sammen med det øvrige utviklingsarbeidet i VisitSkrim, under mottoet "nært, naturlig, ekte", konstaterer initiativtakerne fornøyd. Samtidig er det et viktig poeng å forholde seg tettest mulig til offentlig lekeplass-standard og retningslinjene for trygge installasjoner. Likevel er det brukernes ansvar å vurdere risiko og bruk.
Vi anser dette som starten på et dynamisk utviklingsarbeid og har planer om å utvikle stedet videre, med flere apparater for lek og latter, og som et sosialt møtested for turfolket, enten man har barn med eller ikke. Vi håper besøkende vil bidra til dette gjennom omtanke i bruken.

Selv om det hadde vært plass til flere, var det en flott dugnadsgjeng som deltok på bygge-kurs sist lørdag. Med humør og arbeidsglede og en god porsjon ferdigheter, bidro alle til en positiv start for aktivitetsområdet.
Og ivrige besøkende lot ikke vente på seg! De første gjestene, en småbarnsfamilie fra Orremyrveien, testet villig apparatene nesten før de var ferdigbygd. «Terningkast 6!» utbrøt de entusiastisk da runden var tatt.
Det lover bra.
Prøv du også, da vel!
😊

 

skrimfoot