Nyheter

Anleggsarbeide ved Ivarsbu

Ivarsbu sommer

Kongsberg energiselskap skal rehabilitere damanleggene på Store Stølevann i sommer. Dette medfører avsperrede anleggsområder og delvis stenging av Ivarsbu i perioden 1. juni til 10. november. Les mer på LOT`s hjemmesider

skrimfoot