Oversikt skiturer

Sørmyrsetra/Jotefjellet/Styggemann

Skiløper på Skrimfjellet

skrimski sort16,5 - 20km, 430 - 680 høydemeter

Her er løypa for deg som ønsker deg litt lengre innover på fjellet. Løypene lengst inn i landskapsvern-området er kjørt med scooter, og terrenget er tidvis krevende. Det sier seg selv at god vurderingsevne og fjellvett bør være med på turen i tillegg til obligatorisk turutstyr.

 

Om du skal til Sørmyrsetra, Jotefjellet eller helt opp på Styggemann benytter du deg av de samme løypene frem til løypekrysset ved kongstjern. Vi har derfor valgt å beskrive disse turene samlet, og laget GPS-spor for de ulike retningene fra Kongstjern som separate filer.
Turbeskrivelse:
Fra hovedparkeringen på Skrim (syd) sklir du ut over myra, og følger videre Danskeløypa ned til Orremyra hvor du holder venstre i løypekrysset. I enden av myra starter Grønlibakkene som tar deg opp til platået med Fjellsetervannet. Hold høyre i løypekryss og fortsett langs vannene Øyangen og Fiskelausen til du når stikrysset ved Krokvann. Herfra er det som oftest scooterløyper videre, men i enkelte vintre med gunstige snøforhold kan det bli kjørt med stor maskin her. Fortsett videre opp til Fantefjell og skli ned igjen først slakt deretter litt brattere og over en myr til første av flere smale fiskebeinsbakker tar deg videre innover fjellet. Terrenget gjentar seg selv nå videre i form av bratte bakker avløst av flatere partier, og du får høydemeter etter trappemetoden til du ender opp ved Store Kongstjern. Her er GPS-fil til Store Kongstjern.
Her har du tre valg:
DNT-hytta Sørmyrseter til venstre (egen gps-fil), rett frem over Sotre Kongstjern tar deg til Jotefjellet og alternativt videre til Styggemann (GPS-fil). Til høyre tar deg ned til Stølevann og vår beskrevne retur tilbake (GPS-fil).
Turen til Sørmyrseter er ikke til å ta feil av. Følg løypa forbi Lille Kongstjern, deretter ned til Sørmyrseter.

Turen opp til Jotefjellet går over Store Kongstjern, og starter i kurante oppoverbakker, før det gis en liten pust i bakken. Deretter er det hovedkneika gjør seg gjeldene (kan være tøff utfor om det er skarpt føre). Etter hvert slaker det ut og du får en flott utsikt mot Styggemann. Som regel slutter ordinære spor her, men turistforeningen kjører ved og proviant opp til Styggemannshytta regelmessig gjennom vinteren. Om du skal opp på Styggemann er dette antageligvis enkleste veien opp. Følg scootersporet ned i Lønstøldalen og start stigningen relativt bratt opp under Vesle Styggemann. Vel oppe tar et platå med myrterreng deg inn til baksiden av Styggemann hvor siste bratte etappe gjenstår. For å komme seg på Styggemann bør man som før nevnt kontinuerlig vurdere forholdene som kan variere mye. De mange forskjellige forholdene stiller også ulike krav til utstyret. Her finner du mer om Styggemannshytta (DNT)

Returen: Fra Store Kongstjern er det forholdsvis greit ned til Store Stølevann med utforkjøringer avbrutt av et par myrpartier. Nede på vannet går ferden rundt en odde, og opp på land til et stikryss. Ta Høyre og følg scooterløypa langsmed vannet et lite stykke før du slipper deg ned i Karjoldalen. Her knekker det opp en bakke til venstre og videre over et par myrer og vips så står du ved de maskinkjørte løypene ved Svarttjern. Vi unner oss turen over Dulpeknatten, dvs at du tar til venstre i løypekrysset og følger sporet videre. Etter Dulpeknatten gjenstår bare noen flott utforkjøringer ned til Digerhaugmyra. Videre under brua til noen heftigere utforkjøringer ned Svarttjerndalen og ut på Orremyra og deretter Danskeløypa tilbake til Omholtfjell P.

Kart:
Vi har laget et eget vinterkart for Skrim med alle løypene inntegnet. Kartet finner du her.

 Løypeprofil til Store Kongstjern:

tilstorekongstjern HP

Løypeprofil fra Store Kongstjern:

returstorekongstjern HP

Noen glimt fra en tur opp til Jotefejellet:

Her er noen bilder fra turen:

 

skrimfoot